Kedy objednať sťahovanie

Kedy dohodnúť obhliadku sťahovaného objektu?

Podľa našich skúseností je najlepšie objednať sťahovanie čo najskôr. Ak už máte vybraný termín, kontaktujte nás čím skôr. Máte tak záruku, že požadovaný termín nebude už niekym obsadený. Odporúčame objednať sťahovanie aspoň 3 dni vopred, aby sme mohli zrealizovať obhliadku bytu (domu), kancelárie alebo iných predmetov sťahovania a dohodnúť cenové podmienky. Koncom mesiaca bývajú najčastejšie obsadené víkendy, preto Vám odporúčame sťahovanie rezervovať v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade, že potrebujete niečo presťahovať mimoriadne súrne - kontaktujte nás, určite sa dohodneme.

Je možné objednať sťahovanie aj cez víkend alebo počas sviatkov?

Áno, naša spoločnosť pracuje aj cez víkendy i počas sviatkov. Maximálna spokojnosť našich zákazníkov a prispôsobenie sa ich požiadavkám sú pre nás prioritou. Môžete si tak sťahovanie naplánovať na akýkoľvek čas, ktorý Vám bude maximálne vyhovovať.

Väčšie sťahovacie práce

Sme firma a rozmýšľame nad presťahovaním kancelárií, nechceme však prerušiť prevádzku. Viete nám zabezpečiť sťahovanie bez prerušenia prevádzky?

Áno, sťahovacie práce môžeme začať už v piatok po ukončení pracovnej doby a pokračovať cez víkend. Je to vec vzájomnej dohody. Pre bližšie informácie bude najvhodnejšie, aby ste nás kontaktovali.

Príprava pred sťahovaním

Ako sa najlepšie pripraviť na sťahovanie?

Odporúčame využiť bezplatnú obhliadku pracovníkom našej firmy. Získame tak podrobný prehľad o sťahovaných veciach a podmienkach na mieste nakládky (typ a veľkosť výťahu, šírka a výška schodiska, príjazdová cesta pre nákladné vozidlo, atď.). Zároveň Vám umožníme dojednať si doplnkové služby (demontáž/montáž nábytku, baliaca služba, atď.) a rezerváciu termínu sťahovania. Zistené skutočnosti nám umožnia určiť cenu ešte pred sťahovaním - po obhliadke Vám stanovíme predbežnú cenu. Ak sa rozhodnete sťahovanie zrealizovať aj bez obhliadky, ochotne Vám poradíme ako sa na sťahovanie pripraviť.

Koľko trvá príprava na sťahovanie?

Baliť rozhodne začnite niekoľko dní pred sťahovaním. Baliaci materiál (škatule, fólie, plastové vrecia, lepiace pásky, atď.) si môžete zakúpiť alebo zapožičať v našej firme, resp. môžete zvoliť lacnejšiu alternatívu - využiť prepravky a škatule, ktoré získate z Vášho najbližšieho obchodu. Pri balení veci dávajte pozor, aby spodok škatule bol vždy zalepený lepiacou páskou a aby bola navrchu riadne označená (pozor sklo, kuchynský riad, knihy, keramika a pod.) a očíslovaná.

V skriniach a v úložných priestoroch sedačiek alebo postelí nenechávajte žiadne veci. Odmontujte z nábytku pokiaľ možno čo najviac, aby sa pri preprave zabránilo možnému poškodeniu. Zo skríň vyberte police, montážny materiál (kolíky, úchytky, skrutky) a odložte ich do osobitných vreciek, ktoré prilepte dovnútra skrine. Dvere skríň zaviažte, prípadne zalepte.

Aký baliaci materiál používate?

V sťahovacom voze sa nachádzajú deky na prekrytie nábytku, strečové fólie a prepravky na knihy. V prípade potreby po telefonickom dohovore Vám vieme zabezpečiť aj kartónové škatule. Všetky informácie ohľadne baliaceho materiálu môžete nájsť na našej stránke pod sekciou Baliace služby. Škatule a obaly si môžete zaobstarať aj zadarmo v obchodoch alebo na trhoviskách.

Priebeh sťahovania

Ako prebieha samotné sťahovanie?

Závisí to od množstva sťahovaného nábytku a predmetov. Naši pracovníci sťahovacie práce vykonávajú bez prestávky, profesionálne, flexibilne a rýchlo. V deň sťahovania podľa dohody príde náš sťahovací tím na Vami určenú adresu. Zodpovedný pracovník s Vami skontroluje všetky miestnosti a predmety určené k sťahovaniu. Ak je niečo navyše, resp. menej ako bolo dohodnuté pri obhliadke, všetko sa spíše a po odsúhlasení podmienok začne sťahovanie. Predmety sa nakladajú v takom poradí, aby bolo sťahovanie čo najefektívnejšie.

Pracovný tím je vybavený potrebnými pomôckami na sťahovanie (sťahovacími popruhmi, vozíkmi, dekami, baliacim materiálom, montážnym náradím, atď.). Sťahované predmety sa na vozidle upevňujú tak, aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Pri vykládke postupujeme s rozmiestňovaním podľa vopred dohodnutého harmonogramu alebo podľa inštrukcií zákazníka. Podľa požiadaviek nábytok rozmiestnime na určené miesta, aby zákazník s ním už nemusel manipulovať. Demontovaný nábytok Vám opäť zmontujeme a umiestnime na stanovené miesto.

Postup po sťahovaní

Na záver s Vami náš pracovník skontroluje, či všetko prebehlo podľa dohody (všetko na svojom mieste a bez poškodenia) a spíše protokol o vykonaní sťahovacích prác, kde svojím podpisom potvrdíte realizáciu vykonaných služieb. Všetky obaly a iné použité materiály pozbierame a odvezieme na ekologickú likvidáciu a Vám odpadnú akékoľvek starosti s odpadom.

Vyúčtovanie za sťahovacie služby

Koľko zaplatím za sťahovanie?

Pre určenie ceny sťahovania je nevyhnutná bezplatná návšteva nášho pracovníka. Na základe získaných informácií Vám spracujeme cenu a harmonogram sťahovania a dozviete sa dopredu predbežnú sumu, ktorú Vaše sťahovanie neprekročí. Zaručujeme, že sa nemusíte obávať nepríjemného prekvapenia zo zvýšenej ceny.

Kedy je nutné uhradiť platbu za Vaše služby?

Za naše služby nám platíte až na záver, po skončení sťahovania. V prípade, že si potrebujete zaistiť sťahovanie, ale momentálne nemáte dostatok financií, môžete využiť možnosť platby formou dvoch splátok.

Niekoľko rád na záver

Viete mi poradiť, kde všade treba nahlásiť informáciu o presťahovaní?

Sťahovanie prináša aj množstvo iných povinností, preto nezabudnite na informácie pre: zamestnávateľa, miestny úrad (v mieste Vášho bydliska), zmena v občianskom preukaze, poisťovne, dodávateľov energií (plyn, voda, elektrina), lekárov, školy, škôlky, banky, susedov, priateľov, známych.